Sie sind hier: Stadt Lübbenau/Spreewald > Miasta partnerskie > Świdnica > 
DeutschEnglishPolnisch
7.4.2020 : 17:18 : +0000

Świdnica

Świdnica (niemieckie: Swidnitz) leży w województwie lubuskim w środkowej części zachodniej Polski. Gmina Świdnica posiada bardzo atrakcyjne położenie. Przez gmin przebiega, ze wschodu na
zachód, Wał Zielonogórski. Na jego zboczach jest zlokalizowana większość miejscowości gminy.
Przez gminę przepływa prawie dziewięcio-kilometrowy odcinek Śląskiej Ochli. 66 % powierzchni gminy pokrywają lasy. Całą gminę zamieszkuje obecnie ok. 5.000 mieszkańców.

21-go października 2005 roku gminy Lübbenau/Spreewald i Świdnica podpisały oficjalny dokument o współpracy obu gmin.Podpisania umowy dokonali: wójt Świdnicy – Adam Jskulski i burmistrz Lübbenau/Spreewald – Helmut Wenzel. Współpraca pomiędzy miastami powinna dotyczyć gospodarki, turystyki, sportu i kultury. Wspólnym celem obu gmin jest rozwój i pogłębianie współpracy. Dużą uwagę zwraca się na wzajemną komunikację i porozumienie w interesie publicznym oraz upowszechnianie kontaktów między mieszkańcami obu miast, a w szczególności młodzieży, co jest wkładem w duchu porozumienia w pokojowe i wolnościowe zjednoczenie Europy.