Sie sind hier: Stadt Lübbenau/Spreewald > Miasta partnerskie > 
DeutschEnglishPolnisch
21.2.2020 : 13:02 : +0000

Partnerstädte

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie to forma współpracy między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Oficjalne nawiązanie kontaktów następuje przez obustronne podpisanie odpowiedniego dokumentu o partnerstwie. Często początkiem partnerstwa miast są osobiste kontakty między ich mieszkańcami i szkołami.
Charakterystyczne dla takiej współpracy są wzajemne odwiedziny. Odwiedzający są najczęściej goszczeni przez osoby prywatne, co pozwala na lepsze poznanie się mieszkańców. Owocem takich właśnie spotkań jest wymiana doświadczeń, a także wspólne imprezy kulturalne i sportowe. Partnerskie kontakty między poszczególnymi miejscowościami mają własną historię. Współpraca między Lübbenau/Spreewald a polskimi miastami to już kilkanaście lat tradycji.