Sie sind hier: Stadt Lübbenau/Spreewald > Miasta partnerskie > Nowogród Bobrzański  > 
DeutschEnglishPolnisch
7.4.2020 : 17:31 : +0000

Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański (niemiecki: Naumburg am Bober) to małe miasteczko leżące w zachodniej Polsce, w powiecie zielonogórskim, na obu brzegach rzeki Bóbr. To położone na wschód od Lubska miasto powstało w 1998 roku w wyniku połączenia Nowogrodu Bobrzańskiego i Krzystkowic.
Gmina Nowogród Bobrzański obejmuje terytorium 259 km² i jest podzielona na 20 sołectw. Zamieszkuje ją 9 520 osób.

1-go kwietnia 2000 roku reprezentanci gmin Nowogród Bobrzański i Lübbenau/Spreewald zdecydowali o nowym partnerstwie obu miast, których przyjacielskie kontakty istniały od dawna.
Umowę podpisali burmistrzowie – Grzegorz Jankowski i Wolfgang Seeliger. Wspólnym celem obu gmin jest rozwój i pogłębianie współpracy. Dużą uwagę zwraca się na wzajemną komunikację i porozumienie w interesie publicznym oraz upowszechnianie kontaktów między mieszkańcami obu miast, a w szczególności młodzieży, co jest wkładem w duchu porozumienia w pokojowe i wolnościowe zjednoczenie Europy. Współpraca pomiędzy miastami powinna dotyczyć gospodarki, turystyki, sportu i kultury.
Nowogród Bobrzański wspólpracuje z miastem Lübbenau od 1981 roku. Od tego czasu realizowana jest wymiana uczniów i współpraca stowarzyszeń. Istnieją również prywatne kontakty.
Po zmianach, jakie nastąpiły, w nowych politycznych warunkach, „ojcowie“ obu miast na nowo zacieśnili więzy współpracy.